Vlastimil Pihera

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8509-8411

Publikace

Odborné zaměření

soukromé právo

Vzdělání

Právnická fakulta Zápodočeské univerzity v Plzni, Plzeň (Mgr., Ph.D.)
Právnická fakulta Karlovy univerzity, Praha (JUDr.)

Výzkumné projekty

Projekt Grantové agentury ČR reg. č. 19-24949S „Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi“

Ostatní působení v akademické sféře

Člen redakční rady Obchodněprávní revue (C.H.Beck)

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Člen Etického výboru AKAT

Člen rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu pro komoditní burzy