Petr Tégl

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 742

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7246-4774

Publikace

Odborné zaměření

Občanské právo, věcná práva

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr., JUDr., Ph.D.)
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (doc.)

Výzkumné projekty

2014-2016: Mezinárodní projekt týkající se komparace fungování zajišťovacích prostředků v insolvenci (Wirtschaftsuniversität Wien). Výsledek kapitola v knize: TÉGL, P., MELZER, F. Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Tschechien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger. In WINNER, M., CIERPIAL-MAGNOR, R. (reds.). Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. Baden-Baden: NOMOS; Wien: Facultas, 2016, s. 579-704. ISBN 978-3-7089-1457-2

2015: Na Právnické fakultě UP v Olomouci spoluřešitel grantu (IGA_PF_2015_010 „Výjimky ze zásady Nemo plus iuris ad alienum transferre potest quam ipse habet v české úpravě věcného práva – analýza platného právního stavu v komparativním srovnání a návrhy na její zlepšení“). Projekt ukončen v únoru 2016.

Od roku 2019: Účast na mezinárodním projektu „Common Core Reasonable Conduct project“ (Hlavní řešitelé: Richard Wright, Piotr Machnikowski; Miquel Martin Casals; Marta Infantino)

Pedagogické působení

Docent v oboru občanského práva na PF UP v Olomouci – vedení přednášek a seminářů. Vedení diplomových, rigorózních a disertačních prací

Ostatní působení v akademické sféře

Člen vědecké rady PF UP v Olomouci

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády
Člen Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva v SR
Lektor Justiční akademie ČR
Člen Sekce pro právo soukromé České advokátní komory