Karel Eliáš

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

E-mail:

Telefon: +420 221 990 717

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2031-953X

Publikace

Odborné zaměření

občanské právo, obchodní právo, dějiny soukromého práva, zásady soukromého práva, obecné teoretické otázky právní vědy

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - JUDr.
  • Masarykova univerzita, Brno - Dr.
  • Masarykova univerzita, Brno - docent
  • Masarykova univerzita, Brno - profesor

Výzkumné projekty

  • hlavní zpracovatel občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

Pedagogické působení

Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Právnická fakulta Trnavské univerzity, Trnava

Ostatní působení v akademické sféře

1. vědecké rady univerzit:
- Západočeská univerzita v Plzni
2. vědecké rady fakult a ústavů:
- Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
- Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
- Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
- Ústav státu a práva AV ČR v Praze
3. oborové rady pro obor doktorského studijního programu Teoretické právní vědy:
- Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
- Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
4. komise Akademie věd České republiky:
- člen komise AV ČR pro udělování vědeckých hodností

5. redakční rady:
a) recenzované časopisy
- Právník (Ústav státu a práva AV ČR, Praha); předseda redakční rady
- Právny obzor (Ústav štátu a práva SAV, Bratislava)
- Právní rozhledy (C. H. Beck, Praha)
- Obchodněprávní revue (C. H. Beck, Praha)
b) nerecenzované časopisy.
- Právní rádce (Economia, Praha)
5. ostatní:
- člen Legislativní rady vlády ČR; 2006 až 2008 a od r. 2010 dosud
- člen grémia Jednoty českých právníků

Působení v oblasti vědecké popularizace

příspěvky do deníků Lidové noviny, Právo
přednášky pro veřejnost

Jiné aktivity související s vědeckou prací

v roce 2011 uveden do Právnické síně slávy