Bohumil Havel

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 743

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0111-0231

Publikace

Odborné zaměření

Právnické osoby, obchodní korporace, insolvenční právo

Vzdělání

PF ZČU (Mgr., JUDr., Ph.D.)
VŠE (doc.)

Výzkumné projekty

Grantový projekt APVV-0809-12, Slovenská republika: Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva, (spolu)řešitel, doba řešení: 2013-2017

Účast na projektu Transitional Jurisprudence (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597)

Grantový projekt reg. č. 19-24949S Grantová agentura ČR: Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi (hlavní řešitel), doba řešení: 2019-2021

Účast na projektu TA ČR TL 02000467: Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace

Pedagogické působení

PF UK – výuka insolvenčního práva
PF MU a PF UP v Olomouci – školitel postgraduálního studia
VŠ CEVRO – výuka korporačního práva

Ostatní působení v akademické sféře

Od roku 2008 člen redakční rady časopisu „Obchodněprávní revue”, vydávaného C.H.Beck v Praze
Od roku 2010 člen redakční rady časopisu „Právník”, vydávaného ÚSP AV ČR, v.v.i.
Od roku 2013 člen Atestační komise ÚSP AV ČR, v.v.i.
Od roku 2015 člen Akademické rady Vysoké školy CEVRO Institut
Od roku 2016 člen Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Od roku 2017 člen Vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, VŠE v Praze
Od roku 2019 člen oborových rad doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu”,  „Teoretické právní vědy – Obchodní právo” a „Theoretical Legal Science – Law and Legal Theory in European Context”, vše na Právnické fakultě UK v Praze