Jan Géryk

Mgr. et Mgr. Jan Géryk, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0792-1713

Publikace

Odborné zaměření

politická teorie, sociální teorie, sociologie práva, soudobé dějiny

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2018, Ph.D. 2022)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Mgr. 2017)

Výzkumné projekty

člen řešitelského týmu: Primus/HUM/15 „Proměny práva v transnacionálních kontextech“ (Právnická fakulta UK, hlavní řešitel Petr Agha)

Pedagogické působení

Seminář z předmětu Politologie (PF UK 2018–2021)

Působení v oblasti vědecké popularizace

eseje pro Salon (kulturní příloha deníku Právo)