Společnou silou: Aktéři společenské změny v českých zemích 1918–1925 Kniha

Společnou silou: Aktéři společenské změny v českých zemích 1918–1925

Autor: Jan Kober (ed.)
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2023
Počet stran: 452
ISBN: 978-80-200-3445-8
Popis: Kolektivní monografie se věnuje otázce skupinového aktérství v období první republiky, především jejích počátečních let. Kapitoly přibližují okruhy jednotlivých významnějších skupin aktérů od politických stran přes církve i bezvěrecká hnutí, legionářská sdružení, družstva či tělovýchovné a jiné spolky až po některé společenské skupiny.
Obsah
Zakoupit