2020

 

Nově započaté granty a projekty / New Grants and Projects:

 LQ300682001 AV ČR – Akademická prémie Lumina quaeruntur / Academic Award Lumina quaeruntur
Právo ochrany klimatu
(Climate Law)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2024

 

20-27258S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při újmě způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno
(Damages for personal injury and collateral benefits – compensatio lucri cum damno)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2021

 

Pokračující granty a projekty / Ongoing grants:

19-15077S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Rozdíly při ukládání trestů v postkomunistických kontinentálních právních systémech
(Sentencing disparities in the post-communist continental legal systems)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Jakub Drápal MPhil.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

19-24949S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi
(The Czech Company Law and the OECD Principles of Corporate Governance as an International Benchmark and Comparison with selected European Countries)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

19-25438S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstátu a hranice legality jeho pravomocí
(Law of International Sports Associations as an equivalent to a Superstate and borders of legality of its powers)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

TL02000360 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Rozhodování o zdravotní péči v závěru života
(Decision-making process on health care at the end of life)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M. (spoluřešitel)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022

 

TL02000085 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
(Civil Liability for Damage caused by Operation of Autonomous Vehicles)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 12/2018 – 11/2021

 

TL02000134 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
(Survey and education of Citizen of the Czech Republic in the field of Biometrics)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (spoluřešitel)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

MTA-19-10 Akademie věd ČR a Maďarská akademie věd (HAS) / Czech Academy of Sciences and Hungarian Academy of Sciences
Revisiting the definition and the normative concept of the consumer case studies in four EU Member States
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2021

 

VÚBP-V6-S4, rozhodnutí MPSV č. 5 – RVO/2018
Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D. (spoluřešitel)
Doba řešení / Implementation period: 2019–2020

 

TIRSMPSV701 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Řešitel / Principal investigator: Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
(Innovative solution to the needs group in the area of optimization of regulations, procedures and measures of OSH, including dissemination measures)
Doba řešení / Implementation period: 06/2018 – 05/2020

TL01000467 Technologická agentura  ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Řešitel / Principal investigator: PhDr. David Černý, Ph.D.
Etika provozu autonomních vozidel
(Ethics of autonomous vehicles)
Doba řešení / Implementation period: 03/2018 – 02/2021

 

18-23804S  Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Doba řešení / Implementation period: 2018–2020

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání / Operational Program Research, Development and Education of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Řešitel: Mgr. Petr Agha, LL.M. Ph.D. (spoluřešitel / co-researcher)
Transitional Jurisprudence
(Transitional Jurisprudence)
Doba řešení / Implementation period: 1. 5. 2017 – 30. 9. 2021

 

DG16PO02H035 Ministerstvo kultury ČR / Ministry of Culture of the Czech Republic
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Národní právní dědictví
(National legal heritage)
Doba řešení / Implementation period: 2016–2020