2023

Nově započaté granty a projekty / New Grants and Projects:

 

Suspended Sentences OP JAK MSCA (MŠMT)

Příjemce/Beneficiary: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel/Researcher: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_010/0002027

Podmíněné tresty odnětí svobody jsou nejčastěji ukládané tresty v evropských kontinentálních zemích. Jejich originální účel spočíval pouze v odrazení pachatelů od páchání dalších trestných činů. Zda tomu však je nebylo dosud empiricky prokázáno. Tento projekt se proto zaměřuje na efektivitu podmíněných trestů odnětí svobody z hlediska recidivy. Využívá k tomu náhlé změny v míře odrazení, zejména ke konci zkušební doby (používá density discontinuity design). Nová metodologie, kterou používá tento výzkum, umožňuje zkoumat problém - efektivitu podmíněných trestů odnětí svobody - který dosud nebyl zkoumán právě z důvodu nevhodné metodologie a nedostatečných dat. Cílem projektu je zjistit efektivitu nejpoužívanějšího trestu v České republice a v postkomunistických zemí.

 

Pokračující granty a projekty / Continuing grants and projects:

 

3201400125  Státní fond životního prostředí / The State Environmental Fund of the Czech Republic
Zdravé auto – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel (Healthy car - Improving air quality through environmentally conscious  vehicle maintenance)
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2023

R-12740 – Research Foundation – Flanders (FWO), Belgie
Climate Change Law in Europe
Příjemce/Beneficiary: Hasselt University, Belgie
Spolupříjemci / Co-beneficiary: Ghent University, University of Antwerp, University of Copenhagen, University of Eastern Finland, University of Strathclyde Law School, Ústav státu a práva AV ČR – CLASS / Institute of State and Law of CAS – CLASS
Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Hana Mullerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2027

LX22NPO5101 MŠMT – EXCELES / Ministry of Education, Youth and Sports – EXCELES
SYRI – Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik
(SYRI – Systemic Risk Institute)
Příjemce/Beneficiary: Masarykova univerzita / Masaryk University
Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2025

VJ02010029 MVČR – IMPAKT 1 / Ministry of the Interior of the Czech Republic – IMPAKT 1
AISEE – AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
(AISEE – Artificial Intelligence based Search Environment for video/photo)
Spoluřešitel / Co-researcher: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2025

LP-HRMGSA-017 Norské fondy / Norway grants
Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva
(Promoting Human Rights in the Digital Era: Raising awareness and professional standards in journalism about the impact of modern technologies on human rights)
Spoluřešitel / Co-researcher: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2024

18-23804S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2023

TL03000152 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Umělá inteligence, média a právo
(Artificial Intelligence, Media and Law)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

TL05000550 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence (Big Data 4AI)
(Legal Obstacles for Big Data Processing in the Service of Artificial Intelligence)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Veronika Žolnerčíková
Doba řešení / Implementation period: 2021–2023

8F20016 SOLSTICE (Societal Transformation in the Face of Climate Change) – JPI Climate MŠMT
Socially Just and Politically Robus Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

LQ300682001 AV ČR – Akademická prémie Lumina quaeruntur / Academic Award Lumina quaeruntur
Právo ochrany klimatu
(Climate Law)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2024

VJ01010084 MVČR – IMPAKT 1 / Ministry of the Interior of the Czech Republic – IMPAKT 1
Elektronické důkazy v trestním řízení
(Digital evidence in criminal proceedings)
Příjemce/Beneficiary: Masarykova univerzita / Masaryk University 
Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2025