2018

New grants:

TIRSMPSV701 Technologická agentura ČR
Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
(Innovative solution to the needs group in the area of optimization of regulations, procedures and measures of OSH, including dissemination measures)
Doba řešení: 06/2018 – 05/2020

TL01000467 Technologická agentura  ČR
PhDr. David Černý, Ph.D.
Etika provozu autonomních vozidel
(Ethics of autonomous vehicles)
Doba řešení: 03/2018 – 02/2021

Application ID: 21730099 – International Visegrad Fund
Dr. Rita Simon, LL.M., B.A., JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations
Doba řešení: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2019

18-23804S  Grantová agentura ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 

Grants:

17 – 26629S Grantová agentura ČR
prof. Axel Gosseries, Ph.D.
Stárnutí, diskriminace a právo
(Taking age discrimination seriously)
Doba řešení: 2017–2019

17 – 08176S Grantová agentura ČR
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (spoluřešitel)
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
(The Constitutional Court: the Guardian of the Constitution Above Politics, or in the Politics?)
Doba řešení: 2017–2019

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mgr. Petr Agha, LL.M. Ph.D. (spoluřešitel)
Transitional Jurisprudence
(Transitional Jurisprudence)
Doba řešení: 1. 5. 2017 – 30. 9. 2021

16-26910S Grantová agentura ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana
(Biometric Data and Their Specific Legal Protection)
Doba řešení: 2016–2018

DG16PO02H035 Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Národní právní dědictví
(National legal heritage)
Doba řešení: 2016–2020