2016

New:

TB05MPSV015 Technologická agentura ČR
Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Analýza možností flexibilizace pracovní doby a doby odpočinku
(Flexible Working Time and Rest Periods)
Doba řešení: 2016

TB05MPSV016 Technologická agentura ČR
Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Anylýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce
(Analysis of Conciliation and Mediation by the Labour Inspection)
Doba řešení: 2016

16-269105 Grantová agentura ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana
(Biometric Data and Their Specific Legal Protection)
Doba řešení: 2016 – 2018

DG16PO02H035 Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Národní právní dědictví
(National legal heritage)
Doba řešení: 2016 – 2020Grants:

15-23955S Grantová agentura ČR
George Pavlakos
Role principu proporcionality v rozhodování ústavních soudů
(Role Principle Proporcionaliy in the Constitutional Courts)
Doba řešení: 2015-2017
 

14-32244S Grantová agentura ČR
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?
(Human Right to Environment in national law: advanced theory, poor practice?)
Doba řešení: 2014-2016

14-35646S Grantová agentura ČR
Dr. Mariano Croce, PhD.
Transsexualita a problém menšinové indentity v právním diskursu
(Transsexuality and the issues of minority identity in legal discourse)
Doba řešení: 2014-2016