2015

New:

15-23955S Grantová agentura ČR
George Pavlakos
Role principu proporcionality v rozhodování ústavních soudů
(Role Principle Proporcionaliy in the Constitutional Courts)
Doba řešení: 2015-2017Grants:

14-32244S Grantová agentura ČR
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?
(Human Right to Environment in national law: advanced theory, poor practice?)
Doba řešení: 2014-2016


14-35646S Grantová agentura ČR
Dr. Mariano Croce, PhD.
Transsexualita a problém menšinové indentity v právním diskursu
(Transsexuality and the issues of minority identity in legal discourse)
Doba řešení: 2014-2016

 

13-30299S Grantová agentura ČR
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Lidská práva v mezikulturních perspektivách
(Human Rights in Inter-Cultural Perspectives)
Doba řešení: 2013-2015

M300681201 Akademie věd ČR - interní projekt
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Mgr. Petr Agha a kol.
Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou
(European Court of Human Rights as co-european identity - a dialogue between "old" and "new" Europe)
Doba řešení: 2012-2015


LM2010009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Projekt CzechPolar - České polární stanice: stavba a operační náklady
- podíl na řešení části projektu: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Doba řešení: 2010-2015