2012

New:

P408/12/2574  Grantová agentura ČR
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LLM.
Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech
(The Problems in the Proof of Causation in Medical Malpractice Cases)
Doba řešení: 2012-2014

P408/12/2579 Grantová agentura ČR
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Diskursivní pojmy v právu
(Essentially contested concepts in law)
Doba řešení: 2012-2014

P408/12/2564 Grantová agentura ČR
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 
Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo
(Impact of Eurpean Human Rights Law on Health Law)
Doba řešení: 2012-2014

M300681201 Akademie věd ČR - interní projekt
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Mgr. Petr Agha a kol.
Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou
(European Court of Human Rights as co-european identity - a dialogue between "old" and "new" Europe)
Doba řešení: 2012-2015

Grants:

408/10/P539 Grantová agentura ČR
JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR
(European sport law and its role in the legal regulation of sport in the Czech Republic)
Doba řešení: 2010-2012

407/08/1053 Grantová agentura ČR
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
(Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
Doba řešení: 2008-2012

P408/11/0368 Grantová agentura ČR
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,DSc.
Evropské mezinárodní právo soukromé na cestě ke kodifikaci
(European international private law... )
Doba řešení: 2011-2013

LM2010009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Projekt CzechPolar - České polární stanice: stavba a operační náklady
- podíl na řešení části projektu: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Doba řešení: 2010-2015

No. 21110486 International Visegrad Fund
Metamorphoses of Law in the Visegrad countries
Spoluřešitelská pracoviště: Ústav státu a práva SAV, Instytut nauk prawnych PAN, Institute of Legal Studies HAS.
Doba řešení: 2011-2012 
www.ilaw.cas.cz/metamorphoses