2010

New:

 

 1. 408/10/P539 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
  Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR
  (European sport law and its role in the legal regulation of sport in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2010-2012
   

 

Grants:

 

 1. 407/08/P148 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
  Právní odpovědnost v medicíně z pohledu soukromého práva
  (Civil Liability Arising from Medical Care)
  Doba řešení: 2008-2010 
 2. 407/08/0188 Grantová agentura ČR 
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
  Kodifikace mezinárodního práva soukromého - bilance a výhledy
  (Codification of Private International law - Balance and Outlooks)
  Doba řešení: 2008-2010
 3. 407/08/1053 Grantová agentura ČR
  JUDr. Jana Zástěrová, CSc.
  Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
  (Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
  Doba řešení: 2008-2012
 4. KJB700680801 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D..
  Svobodná vůle a zodpovědnost
  (Free Will and Responsibility)
  Doba řešení: 2008-2010 
 5. 407/07/0679 Grantová agentura ČR 
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Spoluřešitel: Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Masarykova univerzita - Fakulta informatiky
  Právní e-slovník - PES
  (Legal e-dictionary - PES)
  Doba řešení: 2007-2011
 6. 407/09/1823 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
  Normativní regulace prostředí počítačových sítí se zřetelem k Internetu
  (Normative regulation of the environment of computer networks in particular to the Internet)
  Doba řešení: 2009-2011
 7. 407/09/0760 Grantová agentura ČR
  JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  Spoluřešitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, CSc. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Mezinárodněprávní ochrana investic a její dopad v České republice
  (Protection of Investments in International Law and its Impact in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2009-2011
   
 8. ABCBU63-08 Český báňský úřad
  Analýza problematiky "dotčený" a "ohrožený" v předpisech českého horního práva a návrh na řešení ve vztahu k povolování hornické činnosti
  Doba řešení: 2008-201