2006

New:

 1. 18-2006 ASO Brno - Austrian Science and Research Liaison Office Brno
  JUDr. Tomáš Doležal
  The Application of EC Law in the Domestic Legal Orders of the Member States: Austrian, Czech and Hungarian Experience
  Doba řešení: 2006
 2. 407/06/1467 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Michal Šejvl
  Aplikace práva EU v České republice po jejím přistoupení
  (The Application of EC law in the Czech Republic after Accession)
  Doba řešení: 2006-2008
 3. KJB700680601  Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Monika Popenková
  Problematika výjimek ze zákazu použití síly v současném neznárodním právu
  (The problem of the exceptions from the prohibition of the use of force in contemporary international law)
  Doba řešení: 2006-2007

Grants:

 1. 407/05/2359 Grantová agentura ČR
  JUDr. Tomáš Louda, CSc.
  Spoluřešitel: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., ZČU v Plzni - Právnická fakulta
  JUDr. Karel Svoboda, Vysoká škola ekonomická v Praze
  Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
  (Reform and modernization of local administration in Europe and in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2005-2006
 2. 407/05/2364 Grantová agentura ČR
  JUDr. František Novák, CSc.
  Parametry právního řádu České republiky
  (Parameters of the Legal Systém of the Czech Republic)
  Doba řešení: 2005-2007
 3. 407/05/2008 Grantová agentura ČR
  Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
  Evropské mezinárodní právo soukromé
  (European Private International Law)
  Doba řešení: 2005-2007
 4. IAA700680502 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Pojmová struktura českého právního řádu
  (Conceptial structure of Czech legal systém)
  Doba řešení: 2005-2009

PROJEKT EU:

 1. No. EDC – 22161 LOIS / 28652
  European digital content for the global networks.
  Lexical Ontologies for legal Information Sharing.
  Řešitelé za ČR: JUDr. František Novák, CSc. – JUDr. František Cvrček, CSc.
  Doba řešení: 2 roky (2004-2006)

JUNIORSKÁ KATEGORIE:

 1. KJB7068403 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Sobek
  Systémové vlastnosti práva jako možné východisko teorie interpretace
  (System characteristics of law as the possible starting point of interpretation theory)
  Doba řešení: 2004-2006
 2. KJB7068402 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Ján Matejka
  Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací
  (The legal and regulatory environment of of the privacy protection in the electronic communications sector)
  Doba řešení: 2004-2006