2005

New:

 1. Grantová agentura ČR č. 407/05/2359
  JUDr. Tomáš Louda, CSc.
  Spoluřešitel: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., ZČU v Plzni - Právnická fakulta,
  JUDr. Karel Svoboda, Vysoká škola ekonomická v Praze
  Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
  (Reform and modernization of local administration in Europe and in the Czech Republic)
  Doba trvání: 2005-2006
 2. Grantová agentura ČR č. 407/05/2364
  JUDr. František Novák, CSc.
  Parametry právního řádu České republiky
  (Parameters of the Legal Systém of the Czech Republic)
  Doba trvání: 2005-2007
 3. Grantová agentura ČR č. 407/05/2008
  Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
  Evropské mezinárodní právo soukromé
  (European Private International Law)
  Doba trvání: 2005-2007
 4. Grantová agentura AV ČR č. IAA700680502
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Pojmová struktura českého právního řádu
  (Conceptial structure of Czech legal systém)
  Doba trvání: 2005-2009

Grants:

PROJEKT EU:

 1. No. EDC – 22161 LOIS / 28652
  European digital content for the global networks.
  Lexical Ontologies for legal Information Sharing.
  Řešitelé za ČR: JUDr. František Novák, CSc. – JUDr. František Cvrček, CSc.
  Doba řešení: 2 roky (2004-2006) 

  Více informací - www.loisproject.org

JUNIORSKÁ KATEGORIE:

 1. Grantová agentura AV ČR č. KJB7068403
  JUDr. Tomáš Sobek
  Systémové vlastnosti práva jako možné východisko teorie interpretace
  (Systém characteristics of law as the possible starting point of interpretation theory)
  Doba řešení: 2004-2006
 2. Grantová agentura AV ČR č. KJB7068402
  JUDr. Ján Matejka
  Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací
  (The legal and regulatory environment of of the privacy protection in the electronic communications sector)
  Doba řešení: 2004-2006
 3. Grantová agentura Akademie věd ČR č. KJB7068303
  JUDr. František Brabec
  Analýza formálních struktur právních dokumentů
  (Analysis of Formal Structures of Legal Documents)
  Doba řešení: 2003-2005