2002

Projects:

 1. K9058117 2001-2004 GA AV 
  Současná česká společnost a otázky evropské integrace. 
  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., 
  EÚ AV ČR,
  Spoluřešitel:JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 2. K8002119 2001-2004 GA AV 
  Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací. 
  PhDr. Luboš Jiráň, CSc., 
  ARÚ AV ČR,
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Grants:

 1. 407/02/0294 2002-2003 GA ČR 
  Mezinárodní ekonomické právo - způsoby řešení sporů. 
  JUDr. Vladimír Balaš, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 2. 407/02/0296 2002-2004 GA ČR 
  Srovnávací výzkum lidských práv ve sjednocující se Evropě. 
  doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 3. 407/02/0297 2002-2004 GA ČR 
  Právněinformatická podpora legislativy. 
  JUDr. František Novák, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 4. 407/02/0295 2002-2004 GA ČR 
  Právo mezinárodního obchodu - nové trendy z hlediska českého práva. 
  doc. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 5. A7068201 2002-2004 GA AV ČR 
  Kontextuální právní slovník II. 
  JUDr. František Cvrček, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
  Spoluřešitel: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR
 6. 407/01/1424 2001-2002 GA ČR 
  Smlouva jako institut soukromého práva (harmonizace úpravy smlouvy s právem ES). 
  prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 7. 407/01/1421 2001-2002 GA ČR 
  Ochrana životního prostředí v mezinárodním právu. 
  doc. JUDr. Pavel Šturma, CSc., 
  Univerzita Karlova ,Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: JUDr. Jana Zástěrová, CSc. - Ústav státu a práva AV ČR
 8. LI002007 2000-2003 MŠMT 
  Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope. 
  PhDr. Marie Baslová, 
  Západočeská univerzita, Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 9. LI01 2001-2003 MŠMT ČR 
  Databáze CELEX - základní informační zdroj o právu EU. 
  PhDr. Jana Mouchová, 
  Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 10. 407/02/0575 2002-2003 GA ČR 
  Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb. 
  JUDr. Ján Matejka, 
  Ústav státu a práva AV ČR

Junior Grants:

 1. B7068202 2002-2004 GA AV ČR 
  Výzkum řeči a právního jazyka v soudním řízení. 
  Mgr. Michal Šejvl, 
  Ústav státu a práva AV ČR
 2. B7068203 2002 GA AV ČR 
  Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR. 
  JUDr. Ján Matejka, 
  Ústav státu a práva AV ČR