New Book Published: 26. 1. 2023
Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensation lucri cum damno (The deduction from damages of benefits obtained as a result of the damage event)

Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensation lucri cum damno (The deduction from damages of benefits obtained as a result of the damage event)

The Institute of State and Law published the book by Tomáš Doležal and Ivo Smrž Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensation lucri cum damno (The deduction from damages of benefits obtained as a result of the damage event. Compensatio lucri cum damno).