New Book Published: 18. 6. 2022
Vládnoucí a ovládaní (Ruling and Controlled)

Vládnoucí a ovládaní (Ruling and Controlled)

The Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences published new book Vládnoucí a ovládaní (Ruling and Controlled) by Jana Kokešová. More