Project "Human Right to Environment in National Law: Advanced Theory, Poor Practice?"

Project publications

In this section, you can find the list of all publications that have been created and issued within the project "Human right to environment in national law: advanced theory, poor practice?", supported by the Grant Agency of the Czech Republic in  2014-2016 (project No. 14-32244S).


Books

MÜLLEROVÁ, H. Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR. [Right to Environment: Experience of the Selected European Countries and Suggestions for its Future Application in the Czech Republic.] Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, 236 p. ISBN 978-80-87439-34-0, 978-80-87439-35-7 (e-book). The e-book (in Czech) is available here.

 

 

 

 

 

MÜLLEROVÁ. H. a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. [Right to Environment: New Interpretative Approaches.] Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 2018. 288 p. ISBN 978-80-87439-30-2, 978-80-87439-29-6 (e-book). E-book available here.

 

 

 

 

 

 

MÜLLEROVÁ, H. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. [Right to Environment: Theoretical Aspects.] Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015, 2018. 125 p. ISBN 978–80–87439–21–0. isbn 978-80-87439-24-1 (e-book). E-book available here.

 

 

 

 

 

 

In print, the triptych is available in a paper box (here):

 

 

 

 

 

 

 

 


Articles:

MÜLLEROVÁ, H. Right to Environment, Balancing of Competing Interests and Proportionality. The Lawyer Quarterly. 2018, Issue 2 (Vol. 8), p. 129–141. ISSN 1805-840X. Available at: https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/279

MÜLLEROVÁ, H. Právo žít v příznivém životním prostředí jako nová součást ochrany osobnosti. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2017, Issue. 3, Vol. LXIII, p. 15-33. ISSN 0323-0619 (Print), 236-6478 (Online). Available at: https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404057277.pdf 

MÜLLEROVÁ, H. Lidské právo na ochranu zdravého životního prostředí v Belgii: trocha inspirace pro české stojaté vody. České právo životního prostředí. 2014, Issue 2, p. 83–102. ISSN 1213-5542. Available at: http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_36.pdf

 


Book chapters:

MÜLLEROVÁ, H. Role právních principů v interpretaci práva na životní prostředí. Košičiarová, S. (Ed.) Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenice. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016, p. 164-175. ISBN 978-80-8082-989-6.  Available at: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2017/03/EPOS-Pravo-na-zivotne-prostredie-zborn%C3%ADk.pdf 

 MÜLLEROVÁ, H. Human Right to Environment at the National Level: Only on Paper or Really Applied? In SANCIN, V. and DINE, M. K. (Eds.) International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014. Ljubljana: Ius Software, GV Založba, 2014, p.157–170. ISBN 978-961-247-280-1.

 

 

Hana Müllerová, the Grant Project of the Grant Agency of the Czech Republic No. 14-32244S "Human Right to Environment in National Law: Advanced Theory, Poor Practice?"