Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva Book

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva

Author: Bohumil Havel, Lucia Žitňanská (eds)
Publisher: Wolters Kluwer
Publish year: 2020
Page count: 272
ISBN: 978-80-7598-892-8
Description: Publikace Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva je souhrnem příspěvků (celkem 18) z mezinárodní konference zaměřené na průřezové uchopení fiduciárních povinností členů orgánů obchodních korporací.
Save as PDF
Buy