Benda Josef. Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. 2. vydání, Praha: Tuláček, 2013, 816 s.

  • Právník 4/2015
  • Volume: 154
  • Pages: 355-356
  • Section: Reviews

Recenzovaná kniha je druhým vydáním autorovy disertační práce. Po předmluvě školitele následuje úvod do problematiky včetně historických souvislostí (s. 27–75), dále představení legislativního rámce (s. 76–234) a zejména pak osmi resp. deseti restitučních kauz (s. 235–693), konkrétně Des Fours-Walderode (větve dřínovské a smržovsko-hruborohozecké), Colloredo-Mannsfeld (větve opočenské a dobříšsko-zbirožské), Salm-Reifferscheidt, Trauttmansdorff-Weinsberg, Kinsky, Harach, Thun-Hohenstein a Schaumburg-Lippe. V rámci jednotlivých kauz je samostatná podkapitola věnována jejich mediálnímu obrazu (ten se však promítá i do vlastního představení sporných případů). Bendově publikaci není možné upřít aktuálnost, široký záběr, čtivost či jasná stanoviska, recenzent však postrádá argumentaci, vyváženost, nestrannost.

Keywords: restituce majetku, šlechtický rod