Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Antonín Randa: protokol o schůzi I. třídy ...

  • Právník 10/2014
  • Volume: 153
  • Pages: 937-938
  • Section: Papers

Přetisk původního zápisu.

Keywords: Randa, Antonín