Dvě zajímavé publikace k dějinám Evropy: Jan Kuklík, René Petráš: Nadnárodní integrace v Evropě, Praha, Avenira 2007, 238 s. a Liang Hsi-Huey: Mezi Berlínem a Prahou, Střední Evropa ve vzpomínkách čínského historika, Praha, Prostor 2006, 433 s.

Valentová, Vendulka
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 821-822
  • Section: Papers

První recenzované dílo podává právněhistorický a politologický pohled na integrační snahy v Evropě od dob Karla Velikého po současnost. Druhé recenzované dílo zprostředkovává pohled čínského historika na střední Evropu, zejména na německé a české dějiny 20. století.

Keywords: dějiny práva, integrace Evropy, střední Evropa