Ladislav Vojáček, Urážky, pomluvy, nactiutrhání, ochrana cti v československém trestním právu, Praha: Eurolex Bohemia 2006, 500 s.

Adamová, Karolina
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 820-821
  • Section: Papers

V recenzované práci autor vymezuje v historické perspektivě pojem cti, ublížení na cti a rozsah její ochrany, a to jak z hlediska hmotného práva, tak i práva procesního. Recenzovaná práce je vhodnou pomůckou při studiu dějin a současnosti trestního práva.

Keywords: čest, dějiny práva, nactiutrhání, pomluva, urážky