Hans Kristoferitsch: Vom Staatenbund zum Bundestaat? Die Europäische Union im Vergleich mit den USA, Deutschland und der Schweiz, Springer Wien-New York 2007, 366 s.

Adamová, Karolina - Skřejpková, Petra
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 819-820
  • Section: Papers

Na základě historických příkladů integračních procesů ve světě se autor recenzované publikace snaží dokázat, že Evropská unie není žádným zvláštním útvarem svého druhu.

Keywords: Evropská unie, federace, integrace Evropy, konfederace