Principles, Definition and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, Interim Outline Edition

Pauknerová, Monika
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 817-819
  • Section: Papers

Po stručném nástinu předchozích snah orgánů EU o sjednocení smluvního práva v Evropě recenzentka představuje publikaci, kterou společně připravily Studijní skupina pro Evropský občanský zákoník a Skupina pro výzkum evropského soukromého práva a která zachycuje úpravu této oblasti v podobě, v jaké byla prozatím přijata v rámci těchto odborných skupin.

Keywords: sjednocení smluvního práva, smluvní právo EU