Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo České republiky, část 1., 2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha: Linde 2008, 797 s.

Mlsna, Petr
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 814-816
  • Section: Papers

Recenzovaná část učebnice je zaměřena na institucionální a obecné ústavněprávní otázky. I přes určité výhrady recenzent vítá vydání této knihy, jejíž absence při výuce ústavního práva na Právnické fakultě UK byla velmi zřetelná.

Keywords: učebnice, ústavní právo