Družstevnictví v politickém systému

Helešic, František
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 774-784
  • Section: Papers

Srovnání významu družstevnictví v ČR a v rozvinutých státech světa. Místo a úloha družstevnictví v politickém systému se zvláštním zřetelem na řešení ve Francii a na úrovni Evropské unie. Návrh optimálního působení družstevnictví v českém politickém systému.

Keywords: družstevnictví, družstvo