Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a mezinárodního práva

Zbíral, Robert
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 752-773
  • Section: Papers

Autor se v článku zabývá otázkou dosud málo diskutovanou v odborné literatuře, a to možností vystoupení členského státu z Evropské unie. V první části článku rozebírá případ souhlasného vystoupení a následně jednostranného vystoupení z Unie z hlediska evropského práva na podkladě precedentů a judikatury Soudního dvora. Vzhledem k tomu, že dospívá k závěru, že platné evropské právo neumožňuje jednostranné vystoupení, ve druhé části článku nahlíží na tuto problematiku z perspektivy mezinárodního práva veřejného.

Keywords: členství v mezinárodní organizaci, secese, vystoupení z EU