Hlavní teoretické problémy harmonizace trestního práva v Austrálii

Tomášek, Michal
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 738-751
  • Section: Papers

Autor v článku popisuje principy jurisdikce v australském trestním právu, řešení konfliktů těchto jurisdikcí a dále nastiňuje některé podobnosti a rozdíly mezi procesem harmonizace trestního práva v Austrálii a v rámci Evropské unie.

Keywords: Austrálie, harmonizace trestního práva, princip teritoriality, trestní jurisdikce