Eliška Wagnerová, Martin Dostál, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil: Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007, 636 s.

Kysela, Jan
  • Právník 3/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 325-327
  • Section: Papers

Recenzované dílo pochází od autorského kolektivu složeného výlučně z osob působících na Ústavním soudu ČR, což se odráží mj. i v hojném užívání nálezů a usnesení tohoto soudu. Navzdory kolektivnímu charakteru díla působí relativně sevřeným dojmem, je psán srozumitelně a je v něm zohledněna zahraniční i tuzemská literatura. Přes drobné nedostatky recenzent hodnotí dílo veskrze kladně.

Keywords: komentáře, ústavní soud, zákon o ústavním soudu