Struktura právní normy versus rozhodování ústavního soudu

Svoboda, Karel
  • Právník 3/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 316-319
  • Section: Papers

Autor ve svém článku poukazuje na skutečnost, že Ústavní soud v rámci soudní kontroly ústavnosti norem v některých zrušujících nálezech zasahuje do struktury přezkoumávané normy tak, že ji reálně neruší, ale mění. Pokouší se tento fakt demonstrovat na několika příkladech a načrtává legislativní techniku, které Ústavní soud při těchto postupech využívá.

Keywords: soudní kontrola právních norem, struktura právních norem, ústavní soud