Code civil a jeho dosavadní změny - návrh reformy obligačního práva ve francouzském Code civil

Sonnenberger, Hans J.
  • Právník 3/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 307-315
  • Section: Papers

Autor v článku seznamuje se současným stavem obligačního práva upraveného v Code civil, s nutností jeho reformy, s procesem vypracování nového návrhu i s tím, co nového připravený návrh obsahuje.

Keywords: Code civil, Francie, francouzský občanský zákoník, obligační právo