Institut bezdůvodného obohacení de lege ferenda

Štursová, Lucie
  • Právník 3/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 295-306
  • Section: Papers

V předkládaném článku autorka hodnotí nedostatky stávající právní úpravy bezdůvodného obohacení a zamýšlí se nad možnými způsoby jejich odstranění ve světle paragrafového znění nového občanského zákoníku, které zpracovala pracovní komise Ministerstva vnitra. Inspirací pro případné změny autorce byly jednak Všeobecný zákoník občanský z roku 1811, a jednak německý občanský zákoník.

Keywords: bezdůvodné obohacení, rekodifikace občanského zákoníku