K dělbě moci a odpovědnosti mezi soudy a parlamentem ve sféře soudní kontroly zákonů

Kindlová, Miluše
  • Právník 3/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 279-294
  • Section: Papers

Autorka v článku přibližuje tři vybrané listiny práv, konkrétně britský Zákon o lidských právech z roku 1998, Kanadskou chartu práv a svobod z roku 1982 a Novozélandský zákon o listině práv z roku 1990, které představují nejznámnější příklady hybridního modelu ochrany lidských práv, v němž je sklouben soudní přezkum zákonů s myšlenkou, že parlament má mít ohledně platnosti a použitelnosti zákonů poslední slovo. Autorka analyzuje některé důvody, proč jsou tyto listiny práv tak zajímavé a zamýšlí se nad tím, zda by byl hybridní model listiny práv vhodný i pro Českou republiku.

Keywords: dělba moci, lidská práva, ochrana lidských práv, soudní kontrola ústavnosti, ústavní soudnictví