Dohody o vině a trestu [Absprachen] v Německu

Musil, Jan
  • Právník 3/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 217-246
  • Section: Papers

V návrhu věcného záměru zákona o trestním řízení soudním, který v polovině roku 2007 předložilo ministerstvo spravedlnosti odborné veřejnosti, se objevil zcela nový institut dohody o vině a trestu. Autor v této souvislosti podrobně seznamuje se zkušenostmi v Německu s tímto institutem a s ním souvisejícím řízením.

Keywords: dohoda o vině a trestu, německý trestní proces, trestní řízení