Adamová, K., Riegrová, B., Skřejpková, P., Soukup, L., Šouša, J.: Dějiny českého soudnictví do roku 1938, LexisNexis, Praha 2005, 232 s.

Beránek, Petr
  • Právník 7/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 825-826
  • Section: Papers

Recenzovaná práce poskytuje čtenáři zajímavý a téměř syntetický přehled českého soudnictví od nejstarších dob po konec první Československé republiky.

Keywords: dějiny práva, dějiny soudnictví, soudnictví