České zemské dědické právo 16. století

Sýkora, Antonín
  • Právník 7/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 803-817
  • Section: Papers

Podrobná informace o systému českého zemského dědického práva v 16. století, který se vyvinul již před rokem 1400. Určité změny přineslo Vladislavské privilegium z roku 1497, zásadním způsobem pak bylo změněno Obnoveným zřízením zemským v roce 1627.

Keywords: dědictví, dějiny práva