Suverenita státu a mezinárodní právo

Mrázek, Josef
  • Právník 7/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 729-767
  • Section: Papers

Po určitém exkursu do historie pojmu suverenity se autor pokouší blíže objasnit jeho pojetí v platném obecném mezinárodním právu. V další části článku se zabývá suverenitou států v kontextu evropské integrace. Vzhledem k tomu, že pojetí státní suverenity úzce souvisí s vymezením pojmu samotného státu, zmiňuje se autor v závěrečné části o základních identifikačních znacích státu.

Keywords: stát, státní suverenita, svrchovanost