O povaze právní argumentace

Sobek, Tomáš
  • Právník 7/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 713-728
  • Section: Papers

Na základě různých smyšlených příkladů autor poukazuje na to, že právní argumentace je zaměřena na reálné právní vztahy s určitým sociálním pozadím a je významným způsobem kontextuálně citlivá. Tradiční právní argumentační typy nelze chápat pouze jako nějaká inferenční schemata. Jejich použití předpokládá rozmanité, často zamlčené úvahy zaměřené na určité principy, hodnoty a fakty na pozadí zákona.

Keywords: právní argumentace, právní logika