Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč, Vnější obchodní vztahy Evropské unie, Brno, Masarykova univerzita 2006, 207 s.

Chlebcová, Radka
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 445-447
  • Section: Papers

Recenzovaná práce analyzuje pravomoci orgánů Společenství v dané oblasti, přibližuje jednotlivé nástroje obchodní politiky, obsah nařízení a směrnic z této oblasti a konfrontuje jejich obsah s rozhodovací praxí ESD. Celou problematiku se autoři pokusili začlenit do rámce celosvětové regulace.

Keywords: evropské právo, GATT, mezinárodní obchod, Světová obchodní organizace, vnější obchodní vztahy EU