Monika Brombach, Das Internationale Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld von Sitztheorie und Niederlassungsfreiheit, Studien zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2006, Band 3, 244 s.

Pauknerová, Monika
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 444-445
  • Section: Papers

Recenzovaná práce pojednává o kolizní úpravě společností v konfrontaci teorie sídla, která je zakotvena v německém právu, ale i v právních řádech některých jiných členských států EU, a svobody usazování, zakotvené ve Smlouvě o založení ES.

Keywords: kolizní právo, obchodní společnost, osobní statut společnosti, princip inkorporační, princip sídla, sídlo společnosti, svoboda usazování