Europeizace právních úprav náhrady škody na zdraví a náhrady imateriální újmy

Doležal, Tomáš USP
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 423-432
  • Section: Papers

Ačkoliv úprava náhrady škody na zdraví je v Evropské unii doposud téměř výhradně doménou vnitrostátní legislativy, autorka v článku popisuje jednotlivé výseky této problematiky, kde již k určitému sbližování právních úprav v jednotlivých evropských státech došlo.

Keywords: náhrada škody na zdraví, nemateriální újma, odpovědnost, odškodnění