K právním aspektům paralelních dovozů léčiv v rámci komunitárního trhu

Mach, Tomáš
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 407-422
  • Section: Papers

Předmětem článku je analýza právního rámce přístupu léčiv na trh v rovině evropských komunitárních předpisů, a to v kontextu zaměření na paralelní dovozy. Obsahem je dále analýza vybrané judikatury ESD v rámci tzv. decentralizovaného řízení povolování uvádění léčiv na trh, a to především z pohledu formování daného právního rámce a vlivu, který tato judikatura má na správně-právní rozměr paralelních dovozů v některých členských státech.

Keywords: dovoz léčiv, jednotný trh, léčiva, paralelní dovoz