K vymezení obchodní a neobchodní oblasti devizového hospodářská z pohledu devizových předpisů před dvaceti lety

Grúň, Ľubomír
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 392-406
  • Section: Papers

Autor se ve svém článku věnuje problematice vnitřního členění českého devizového hospodářství v období socialistických vztahů a poukazuje na některá východiska a metodologické přístupy, které považuje za zajímavé a poučné i v dnešní době. V této souvislosti věnuje pozornost zejména zákonu č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství včetně jeho prováděcí vyhlášky a zákonu č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Keywords: devizové hospodářství, devizové vztahy, devizový monopol, devizový orgán, zahraničně obchodní činnost