Boj s obchodem s lidmi - mezinárodněprávní rámec

Linhartová, Karolina
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 377-391
  • Section: Papers

Po úvodní terminologické poznámce autorka charakterizuje proces obchodování s lidmi a ve druhé části článku se zaměřuje na hlavní způsoby boje proti němu. Na závěr uvádí jeden příklad efektivního potlačení obchodu s lidmi.

Keywords: feminizace chudoby, lidská práva, obchodování s lidmi, ochrana lidských práv, porušení lidských práv