Zamyšlení nad měnící se funkcí rámcových rozhodnutí EU

Tomášek, Michal
  • Právník 4/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 361-376
  • Section: Papers

Autor se v článku věnuje procesu europeizace trestního práva. Popisuje, v jakých oblastech dochází ke sbližování trestněprávních norem členských států, jaké metody a formy jsou při tom uplatňovány a největší pozornost pak zaměřuje na rámcová rozhodnutí EU.

Keywords: europeizace trestního práva, evropské trestní právo, rámcové rozhodnutí, sbližování trestního práva