Zpráva ze zasedání Vědeckého sdružení pro mezinárodní právo procesní, konaného ve dnech 11.-14. dubna 2007 v Regensburgu

Dvořák, Bohumil - Smolík, Petr
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1150-1156
  • Section: Papers

Informace o obsahu a průběhu zasedání.

Keywords: insolvence, kolektivní prosazování práva, mezinárodní insolvence, prosazování práva, vědecké akce