Stanislav Přibyl: Konfesněprávní studie, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství L. Marek, Brno 2007, 261 s.

Hrdina, Ignác Antonín
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1148-1149
  • Section: Papers

Recenzované dílo obsahuje devět rozsáhlejších studií z oboru konfesního práva, které autor až dosud publikoval v různých odborných časopisech a sbornících.

Keywords: církev, kanonické právo, konfesní právo, multikulturalismus, náboženská společnost, nacionalismus, teologie