Michal Tomášek: Přehled dějin japonského práva, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko právnické fakulty, Praha 2007, 90 s.

Malý, Karel
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1147-1148
  • Section: Papers

Recenzovná publikace je první českou právněhistorickou sondou do tradic japonského práva a spolu s nedávnou vydanou publiací téhož autora o dějinách čínského práva podává zasvěcený pohled na asijský právní systém.

Keywords: asijský právní systém, dějiny práva, japonské právo, učebnice